Energibesparing inom fastighetssektorn

Vi vill lyfta fram de områden som gör skillnad. Ett av de områden som vi uppfattar gör skillnad är energibesparingar inom fastighetssektorn. Tre hyresvärdar som försöker är

Viktiga åtgärder inom byggindustrin

Så här sparar du pengar på energiåtgärder inom nyproduktion av hus. När du ska bygga ett nytt hus är det viktigt att du får en välisolerad husgrund. Läs mer på www.husgrunder.com hur du gjuter en betongplatta på ett bra sätt för att åstadkomma en bra isolerad husgrund. Speciellt om man ska bygga ett passivhus så är det viktigt att man inte har missar de tips som ges här om grundläggning.
För att spara pengar på att producera nybyggda hus så måste man tänka på att bygga energieffektivt. Det har vissa hyresvärdar lärt sig. Läs mer här om nyproduktion och nybyggnation hur man kan arbeta med nyproduktion av hyresrätter på ett energieffektivt sätt.